Що це таке і значення в інвестиціях

Якщо метою кожного інвестора є отримання прибутку від своїх інвестицій, важливо знати все про поточну ліквідність, один із основних фінансових показників компанії.

Для більш досвідчених інвесторів термін «поточний коефіцієнт» не є загадкою, вірно? Для новачків це може бути великою новинкою.

Тому вже просуваємо:

Важливо, щоб ви, інвестор, розуміли, що це таке, а також важливість цього показника для оцінки компанії під час прийняття рішення, куди інвестувати.

Вона є одним з індикаторів, який допомагає вирішити, куди і як інвестувати свої ресурси.

Ознайомившись із цим та іншими показниками, ви зможете скласти диверсифікований портфель, який більше відповідатиме вашому профілю інвестора, а також вашим особистим і фінансовим цілям.

Отже, ви готові глибше заглибитися у свої інвестиції, зрозуміти, як розрахувати поточну ліквідність, щоб краще зрозуміти, у який бізнес інвестовано ваші гроші?

У цьому матеріалі ми поговоримо про:

  • Що таке коефіцієнт поточної ліквідності?
  • Важливість поточної ліквідності для інвестицій
  • Різниця між показниками поточної ліквідності
  • У яких випадках рекомендується використовувати коефіцієнт поточної ліквідності?
  • Як аналізувати індекс поточної ліквідності? 4 поради, які вам допоможуть
  • І взагалі, як розрахувати поточну ліквідність?
  • Поточна ліквідність для тих, хто хоче інвестувати: що має бути ідеальним?

До речі, варто зазначити: ця тема більше підходить для інвесторів-початківців, які ще вивчають фінансові показники.

Однак, якщо ви хочете згадати частину концепції, ви також можете продовжити читання!

Ви ще не відкрили обліковий запис Rico? Тоді натисніть тут, щоб відкрити рахунок безкоштовно і не сплачуйте брокерської комісії!

Що таке коефіцієнт поточної ліквідності?

Поточна ліквідність – це фінансовий показник, який показує здатність компанії погасити всі свої короткострокові борги.

Теоретично це не що інше, як залежність між прогнозованими значеннями надходжень і відтоків грошових коштів — в даному випадку за короткий період часу.

У цьому індексі враховуються лише поточні активи та поточні зобов’язання.

Слово «ліквідність» навіть стосується можливості конвертації активу в готівку — у випадку інвестиції ми говоримо про час до викупу.

Чим швидше актив конвертується в готівку, тим вище його ліквідність. І чим довше це займає, тим нижча ліквідність. Тобто, чим вища поточна ліквідність компанії, тим більше вона здатна виконувати свої короткострокові фінансові зобов’язання.

Важливість поточної ліквідності для інвестицій

Це один із найважливіших показників при оцінці фінансового стану компанії. Це один із факторів, який керуватиме вашим рішенням щодо того, інвестувати чи ні.

Об’єктивно, аналізуючи результат поточної ліквідності, ви будете знати, чи здатна компанія розрахуватися з боргами та зобов’язаннями в короткостроковій перспективі.

Низька поточна ліквідність може служити попереджувальним знаком про варіант інвестування:

Якщо компанія не в змозі погасити свої борги та зобов’язання в короткий термін, їй, можливо, доведеться сплатити штрафи, відсотки та навіть інші борги.

Проте є й інші змінні, які потрібно проаналізувати. Тому ідеальним є прагнення вивчити кожну дію.

Тому варто підкреслити, що поточна ліквідність – не єдиний показник, який слід оцінювати при виборі інвестицій.

Різниця між показниками поточної ліквідності

Існує 4 різних типи цього індексу. Кожне обчислюється по-своєму з числовими результатами.

Якщо розрахований ступінь поточної ліквідності менше 1, це може означати, що компанія не має фінансової спроможності виконати свої короткострокові зобов’язання.

Якщо він дорівнює 1, що вважається точкою беззбитковості, прибутку, що дорівнює витратам, тоді компанія має рівно стільки ресурсів, скільки необхідно для виконання своїх зобов’язань і короткострокових боргів.

Якщо воно більше 1, це означає, що компанія, яка аналізується, зможе погасити короткострокові борги та зобов’язання перед третіми сторонами.

Існує 4 види поточної ліквідності, які ми можемо проаналізувати. Ходімо до них:

Поточна ліквідність

Цей тип прагне зрозуміти, чи зможе компанія погасити свої борги та зобов’язання в короткостроковій перспективі.

Щоб зрозуміти цей індекс, розглядаються лише поточні активи та зобов’язання.

Поточна ліквідність = поточні активи ÷ поточні зобов’язання

Негайна ліквідність

Він розглядає лише баланс організації з наявними ресурсами (грошові кошти, залишки тощо). Тому це найбільш консервативний вид поточної ліквідності.

У його формулі враховуються наявний власний капітал і поточні зобов’язання (короткострокова заборгованість).

Негайна ліквідність

Він розглядає лише баланс організації з наявними ресурсами (грошові кошти, залишки тощо). Тому це найбільш консервативний вид поточної ліквідності.

У його формулі враховуються наявний власний капітал і поточні зобов’язання (короткострокова заборгованість).

Негайна ліквідність = Наявні ÷ Поточні зобов’язання

Суха рідина

Подібно до поточної ліквідності, суха ліквідність має подібну формулу, але виключає наявні запаси із суми поточних активів, які вважаються невизначеним доходом, без гарантії, що вони будуть реалізовані в короткостроковій перспективі.

Мета розрахунку сухої ліквідності полягає в тому, щоб зрозуміти, чи може компанія погасити свої борги без необхідності продавати те, що вона має в наявності.

Суха рідина = (Оборотні активи – Запаси) ÷ Поточні зобов’язання

Загальна ліквідність

Загальна ліквідність – це розрахунок, призначений для спостереження за фінансовим станом компанії в довгостроковій перспективі. Тому він включає в рахунок як необоротні активи, реалізовані в довгостроковій перспективі, так і довгострокові зобов’язання. Його формула:

Загальна ліквідність = (Поточні активи + Необоротні активи) ÷ (Поточні зобов’язання + Необоротні зобов’язання)

У яких випадках рекомендується використовувати коефіцієнт поточної ліквідності?

Можливо, ви запитаєте себе: «Чим цей індекс може бути корисним для моїх інвестицій

Існує широка причина: поточна ліквідність допомагає оцінити фінансовий стан компанії, у яку ви інвестуєте.

Тут варто повернутися до співвідношення ступеня коефіцієнта ліквідності, яке ми описали раніше.

Цікаво інвестувати в компанію з високим рівнем поточної ліквідності, оскільки вказується, що вона зможе виконати свої короткострокові зобов’язання.

А які це будуть зобов’язання і чому вони важливі для інвестора?

Поточна ліквідність говорить нам про здоров’я та фінансове управління компанією, якщо вона добре контролює свій грошовий потік і чи має гарну кредитну стратегію.

Але знову ж таки, ви повинні розглядати це в кожному окремому випадку — і, можливо, це більш складна частина теми, але її варто торкнутися.

Є компанії, у яких оборотні активи нижчі за поточні зобов’язання, яким все ще вдається сплачувати борги, розподіляти прибуток між акціонерами та отримувати прибуток.

Це відбувається тому, що деякі компанії мають достатньо грошей, щоб виконати свої зобов’язання саме в дату сплати, а не в момент складання балансу.

Це типово для компаній, які використовують жорсткий грошовий потік.

Як ви вже зрозуміли, існує не тільки один спосіб аналізу поточного коефіцієнта.

Існують змінні, які необхідно враховувати, і різні інтерпретації, які можуть полегшити розуміння здоров’я та фінансового менеджменту компанії. Перевірити:

На поточну ліквідність впливає операційний цикл компанії

Тобто, коли фактор сезонності існує в контексті компанії та є вирішальним для її фінансових результатів, її поточна ліквідність може змінюватися залежно від операційного циклу.

Поточна ліквідність достатня і враховує деякі менш реалізовані активи

Серед поточних активів є такі, які важче реалізувати (або перетворити на готівку) у короткостроковій перспективі, наприклад, товарно-матеріальні цінності. З цієї причини багато аналітиків у своєму аналізі враховують індекс сухої ліквідності, видаляючи з рахунку ці менш реалізовані активи.

У секторах роздрібної торгівлі ліквідність нижча, ніж у секторах із сезонністю

Це лише свідчить про те, що немає визначеного стандарту поточної ліквідності.

Що це означає?

Ну, задумайтесь: у роздрібній торгівлі низька поточна ліквідність може означати високу операційну ефективність компанії.

Це також стосується великих компаній, як згадувалося вище: зазвичай можна побачити приклади консолідованих компаній, навіть транснаціональних, з низькою поточною ліквідністю.

Це пов’язано з тим, як управляти грошовим потоком.

Для цих гравців грошовий потік із залишком великої кількості грошей може означати дуже високі альтернативні витрати.

І взагалі, як розрахувати поточну ліквідність?

Поточна ліквідність розраховується на основі поточних активів і поточних зобов’язань. Ми вже пояснили дві концепції бухгалтерського обліку, але доцільно посилити:

  • Оборотні активи: активи, права та всі активи, які компанія може негайно перетворити на готівку (а також готівку).
  • поточні зобов’язання: Кредиторська заборгованість, відсотки, податки та інші борги компанії, які повинні бути сплачені в короткий термін.

Але що означає «короткостроковий» у поточній ліквідності? Зазвичай до 1 року.

Сам розрахунок дуже простий: це поділ між поточними активами та поточними зобов’язаннями.

Отже, формула така:

Поточна ліквідність = поточні активи ÷ поточні зобов’язання

Як дізнатися ступінь поточної ліквідності?

Цифри для розрахунку поточної ліквідності розкриваються в балансах компаній. Розглянемо приклад, щоб дізнатися ступінь поточної ліквідності:

У випадку компанії з поточними активами 50 мільйонів бразильських реалів і поточними зобов’язаннями 35 мільйонів бразильських реалів коефіцієнт ліквідності.

Поточна ліквідність = 50 ÷ 35

LC = 1,42

Отже, поточний коефіцієнт цієї гіпотетичної компанії становить 1,42.

Таким чином, згідно з його аналізом, ця організація може бути вигідною для отримання фінансування, оскільки вона має потенціал покрити свої короткострокові борги.

Поточна ліквідність для тих, хто хоче інвестувати: що має бути ідеальним?

Існують різні уявлення про ідеальний поточний коефіцієнт для тих, хто хоче інвестувати.

Експерти зазвичай рекомендують обирати найбезпечніші: компанії з показником більше 1, які здатні виконувати свої короткострокові зобов’язання.

Це випадок нашого прикладу в попередній темі. Однак важливо зазначити, що поточну ліквідність слід аналізувати не окремо, а в поєднанні з іншими показниками компанії, надаючи огляд фінансового, стратегічного та операційного управління бізнесом.

Почніть інвестувати сьогодні з Rico!

Чи знаєте ви, що можна почати інвестувати прямо зараз, без ускладнень і в дуже простий спосіб?

Просто відкрийте свій обліковий запис Rico!

У Rico ви інвестуєте в перспективні акції та компанії з різним рівнем ліквідності — кожна з них відповідає вашим інвестиційним цілям і профілю інвестора.

Ви можете інвестувати в казначейство з прямим або фіксованим доходом, а також у фонди та на фондовому ринку.

Отже, як щодо того, щоб почати революціонізувати своє фінансове життя зараз? Розраховуйте на Ріко!

Висновок

Поточна ліквідність є одним з найважливіших фінансових показників для бізнесу та для інвесторів.

І, загалом, чим вищий ступінь поточної ліквідності компанії, тим кращі ознаки того, що вона перебуває в хорошому фінансовому стані. Однак, щоб зрозуміти загальну картину, потрібно багато аналізувати.

Таким чином, цей вміст намагався навчити вас усьому про цей показник і допомогти вам збільшити свої інвестиції, диверсифікуючи свій портфель.

А якщо ви ще не клієнт, відкрийте обліковий запис і насолоджуйтеся всім ексклюзивним вмістом Rico для трейдерів будь-якого рівня кваліфікації.

About admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *